Yahoo! Messenger 8.1 - Сигурност Update

След като вчера обяви разрешаването на някои проблеми, свързани с чат стаите (последващи действия в чат стаите), леля Сара Бейкън...

Пчелни артикули

Някой помни ли този п(р)ост? Вероятно не . Разбира се, че не . Накрая... там научаваме...