Как да преименувате няколко файла (снимки, документи) едновременно - macOS / Windows

[Express] FWPKCLNT.SYS син екран грешки (BSOD)

На първо място, искаме да споменем, че грешките, причинени от файла FWPKCLNT.SYS, присъстват само в операционните системи на Microsoft. Windows, включително…

Windows Settings и уроци

Smss.exe (Windows Session Manager vs W32 / Ladex.Worm)

Smss.exe или Windows Мениджърът на сесии е процес, отговорен за управлението на сесиите на потребители, регистрирани в системата (периоди от време...

Каква е и каква е ролята rundll32.exe?

Една добра причина за загриженост за много потребители на Windows- се представя от rundll32.exe, или защото не знам какво представлява...