Начин на работа и съвети - видеоконферентна връзка