Използвайте пропускword за отключване на устройството

Бутон "Нагоре" горе