Начин на работа и съвети - Актуализирайте услугата Orchestrator