Начин на работа и съвети - Деинсталирайте програми чрез контекстното меню