Начин на работа и съвети - Деинсталирайте няколко приложения едновременно