Начин на употреба и съвети - Не може да се създадат точки за възстановяване ръчно