Начин на употреба и съвети - Изключете прозрачността на Aero в Windows 7