Google Updater, троянски кон?

Напоследък започнах да използвам няколко приложения офлайн /desktop, от Google Inc. и на всяко ако, когато инсталирам...