The New World Browser

Отминаха дните, когато IE имаше надмощие в света на браузърите. По-точно периодът, когато беше единственият "световен" браузър. …