Инструкции и съвети - тествайте живота на батерията