Начин на работа и съвети - Мениджър на задачи

Windows Task Manager