Yahoo! Messenger Tabs

Yahoo Messenger Hero 2

tabbed_on.reg - Променете регистрите, за да активирате раздели на YM! Позволява ви да отваряте множество прозорци за чат в един. Тествано на Yahoo! Messenger 8.1 Windows Редактор на регистър, версия 5.00 [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Yahoo \ pager] “Tabbed IM” = dword: 00000001 tabbed_off.reg - Променете регистрите, за да деактивирате разделите на YM! Windows Редактор на системния регистър, версия 5.00 [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Yahoo \ pager] „IM Tabbed IM“ = dword: 00000000