Добавете функция Tab към Windows Explorer използвайки QTTabBar

Windows Съвети Blue Hero 4

Често се събуди в ситуации до известна степен "претъпкан", поради няколко Explorerотворен, през повечето време трябва да прехвърля различни файлове от една папка в друга или дори в няколко други папки. И тези ситуации, които могат да бъдат доста дразнещи, ми напомнят за „каменната ера“ на браузърите, когато Прочети повече