Търсене и автоматично изтриване на празни папки на вашия твърд диск (Премахване на празни папки)

Windows 7 Герой 2

С течение на времето твърдите дискове събират папки (директории), които не съдържат никакви файлове и които не правят нищо, но ни объркват, когато искаме да търсим нещо на твърдия диск. Празните папки могат да бъдат оставени след "почистване" на твърдия диск или след инсталиране на програми и тяхното търсене и изтриване "ръчно" ... Прочети повече