Показване на хибернация като default in Start Menu

Бутон "Нагоре" горе