Начин на работа и съвети - Задайте променливи на местната среда при стартиране