Начин на работа и съвети - задайте firefox като браузър по подразбиране