АНОНИМНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

JAP е софтуер, разработен в рамките на проекта Анонимност в Интернет, подкрепен от Германската изследователска фондация и Федералното министерство на икономиката...

йот един по два ....

… IP адреси. Как става това? Dns разрешава ns1.bluehost.com до 74.220.195.31Dns разрешава 209.63.57.200 към ns1.bluehost.com Презареждането на свързване е пропуснато на ***** …