Начин на работа Съвети - Промяна на IP адреса на компютъра