Как да & съвети - изпълнява само определени приложения