Как да и съвети - възстановете предишните прозорци на папките при влизане