възстановяване на икони библиотеки

Бутон "Нагоре" горе