Начин на работа и съвети - Възстановяване на изтритите отметки