Как да & Съвети - Премахнете папката SkyDrive от File Explorer