Начин на употреба и съвети - Премахнете папката SkyDrive от File Explorer