Начин на работа и съвети - Премахнете запазените пароли от уеб браузърите