Начин на употреба и съвети - Обаждане за отдалечена процедура (RPC)