Шрифтове и правопис в Word 2003

Word Font 2 Hero 1

Шрифтът е колекция от знаци, които имат общи черти. Има много видове шрифтове за обичайните символи (от латинската азбука): по-прави, по-тънки, по-високи, по-дебели и т.н. или шрифтове за математически символи, гръцки, кирилични букви и др. и тези от различни видове. Шрифтове, поддържани от Windows те се наричат ​​True Type шрифтове. ... Прочети повече