Редактиране на геометрични фигури в Word

Герой със съвети за думи 1

Лентата с инструменти за рисуване позволява чрез своите бутони да рисува геометрични фигури. Ако не сте активирали лентата с инструменти за рисуване, можете да я активирате, като отворите бутона Инструменти - Персонализиране, активирайте квадратчето за рисуване в прозореца на лентите с инструменти. Бутоните Line, Arrow, Rectangle и Oval създават прости геометрични фигури: линия, стрелка, правоъгълник и елипса. Бутонът Текстово поле ви позволява да вмъкнете Прочети повече