Начин на работа и съвети - настройване на регистъра