Как да и съвети - отворете папките след рестартиране