Начин на работа и съвети - режим на възстановяване