Начин на работа и съвети - Възстановяване на случайно изтрити отметки