Начин на употреба и съвети - Криптографски стандарт с публичен ключ (PKCS)