Предотвратяване на потребителя от installв приложенията

Бутон "Нагоре" горе