Импортирайте големи бази данни (.SQL), като промените ограничението за размера на качване (2048 KiB) от phpMyAdmin.

mysql герой 1

Когато работим с бази данни, най-удобният е phpMyAdmin, което ни осигурява подкрепа adminуправление на база данни чрез уеб интерфейса. Този phpMyAdmin можем да правим всякакви промени, които искаме, в база данни, до която имаме достъп. Можем да добавяме бази данни, да създаваме, изтриваме и редактираме таблици в бази данни... Прочети повече