Изключване на плъгина container.exe (Plugin Контейнер за Firefox)

Windows 11 Update

С пускането на версия 3.6.4 на браузъра Mozilla Firefox се появи нов процес в диспечера на задачите. plugin-container.exe. Много мениджъри се оплакаха от този изпълним файл, или защото той се нуждаеше от връзка с интернет и беше открит като подозрителен процес на защитна стена, или поради прекомерна консумация на RAM и CPU памет. Какво е plugin-container.exe и Прочети повече