WLW - Блог сървър Error - Сървър Error -32700 -

WordPress Герой 3

Блог сървър Error  - Сървър Error –32700 Проведен анализ error. не е добре оформен. Грешка в цикъла "Microsoft Elodia", само че това не изчезва внезапно, а напротив. Без никой да прави промени в настройките в Windows Live Writer (WLW), възникна горната грешка. Изглежда, че проблемът ... Прочети повече