Обявата файлове чрез MS-DOS.

Някои начини за изброяване на файлове в папка или дял с помощта на CMD (Command Prompt / MS-DOS).На първо място, ...