Начин на работа и съвети - Отворете Run in Windows 8