Шрифтове и шрифтове Word 2003

Шрифтът е колекция от знаци, които имат общи характеристики. Има много видове шрифтове за често срещани знаци...