Начин на работа и съвети - Забележка

Сега е тихо ...

Auch ... Просто исках да се преструвам, че не съм ги чул, но те имат малко подстригване. Исках да ...