Начин на работа и съвети - netsh нулиране на advfirewall