Motorola AURA

Кой каза, че Motorola е останала без идеи? Не са влизали изобщо и дори от пазара на производителите...