Използване на формули в клетки Excel

Microsoft Office Excel е създаден специално за извършване на числени изчисления. За да укажете метода на изчисление на програмата, трябва да напишете...

Шрифтове и шрифтове Word 2003

Шрифтът е колекция от знаци, които имат общи характеристики. Има много видове шрифтове за често срещани знаци...