Начин на работа и съвети - файлове за зареждане с памет