Начин на работа и съвети - Максимална честота на RAM