Начин на работа и съвети - заключване на клавиатурата