Как можем да блокираме достъпа до настройките Taskbarдостиженията на правото на Windows 7 и Windows 8 / 8.1

Windows 7 Герой 2

Когато сме на нашия компютър с Windows те имат достъп до други хора (семейство, приятели, колеги), най-вероятно не искаме те да могат да правят промени в настройките, конфигурирани от нас за системата. В този смисъл със сигурност не искаме те да променят настройките за определени помощни програми или функции, като например Прочети повече